Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (a továbbiakban: GDPR vagy Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

A tájékoztató célja, hogy a Társaság a lakóingatlanok értékesítése során tájékoztatást nyújtson a szerződő fél érintettnek személyes adatai kezeléséről.

A tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Társaság fenntartja a jogot jelen tájékoztató módosítására.

Letöltés (.pdf)

Ajánlatkérés

Kapcsolat
Királyhágó Residence
Budapest, XII. kerület